DataLab PANTHEON Certifikat 'KADROVI'

Sertifikat iz modula KADROVI potvrđuje da je nosilac kvalifikovan za savetovanje u upotrebi i rešavanju problema na svim područjima kadrovske evidencije u PANTHEON-u.

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Dragana Končarević AZELIJA DOO BEOGRAD
Ivica Majkanović ICOMPUTERS
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING DOO
Saša Todorović ART DATA DOO
Marika Krdžić EGARNO DOO
Jovanka Rapaić EGARNO DOO
Gorica Šiljegović SELL & WIN D.O.O.
Dragana Krstec URIDIUM DOO
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT DOO
Dragana Končarević AZELIJA DOO BEOGRAD
Ivan Golubović URIDIUM DOO
Ksenija Milić ZELIOS
Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Ivica Majkanović ICOMPUTERS
Gorica Šiljegović ABC PROJEKT D.O.O.
Miroslav Milanović NETPOINT doo