DataLab PANTHEON Certifikat 'NARUDŽ'

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je konsultant kvalifikovan za savetovanje u korišćenju narudžbina PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz područja šifarnika i narudžbina, kako narudžbina dobavljača, tako i narudžbina kupaca, koje obuhvata DataLab PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su šifarnik subjekata, šifarnik idenata i ostali manji šifarnici. Ručno i automatsko kreiranje narudžbina, čvrste rezervacije, otpremna lista i obračun narudžbina.

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Aleksandar Jošić QUAD DOO
Ljubomir Cvetković EX ECENTAR DOO
Marko Dudok ABC PROJEKT D.O.O.
Saša Todorović ART DATA DOO
Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Ljubomir Cvetković IT CORNER
Marko Guzvic DataLab Automotive
Branka Ratković DIART & LIGHT ORCHESTRA
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING DOO
Dragana Končarević AZELIJA DOO BEOGRAD
Saša Tabaković URIDIUM DOO
Marija Vasiljević URIDIUM DOO
Milan Maštrapović URIDIUM DOO
Irena Korolija URIDIUM DOO
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT DOO
Petar Ožegović NETPOINT doo
Ivan Golubović URIDIUM DOO
Dragana Krstec URIDIUM DOO
Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Boris Moskalj CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Aleksandar Jošić QUAD DOO
Aleksandar Jošić VECTOR IT DOO
Aleksandar Pavić DIART & LIGHT ORCHESTRA