DataLab PANTHEON Certifikat 'NARUDŽ'

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je konsultant kvalifikovan za savetovanje u korišćenju narudžbina PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz područja šifarnika i narudžbina, kako narudžbina dobavljača, tako i narudžbina kupaca, koje obuhvata DataLab PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su šifarnik subjekata, šifarnik idenata i ostali manji šifarnici. Ručno i automatsko kreiranje narudžbina, čvrste rezervacije, otpremna lista i obračun narudžbina.

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING DOO
Ivan Slović S-CUBE SOLUTION DOO
Bojan Ilić NAV SOFT DOO NOVI SAD
Srđan Ralević SPECTRUM DATA
Jovanka Rapaić EGARNO DOO
Persida Pandurović DataLab Automotive
Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT D.O.O.
Branka Ratković DIART & LIGHT ORCHESTRA
Persida Pandurović DataLab Automotive
Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT D.O.O.
Nebojša Dikić EX ECENTAR DOO
Nena Lukić JAMADA DOO NOVI SAD
Petar Ožegović NETPOINT doo
Saša Tabaković URIDIUM DOO
Srđan Ralević SPECTRUM DATA
Slobodanka Andjelković OMNISOFT DOO
Sanja Bulatović OMNISOFT DOO
Slaviša Marković INFODATASYSTEM
Ivana Jovanović DataLab Automotive
Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING DOO
Božana Bundalo CONNECT SOFTWARE
Ivica Majkanović ICOMPUTERS
Zoran Savic ERP BOOK DOO
Jovanka Rapaić EGARNO DOO
Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Ljubomir Cvetković IT CORNER
Nenad Marković ABC PROJEKT D.O.O.
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT DOO
Aleksandar Jošić QUAD DOO
Bojan Ilić NAV SOFT DOO NOVI SAD
Zorana Kastratović ZELIOS
Gordana Tasić SELL & WIN D.O.O.