DataLab PANTHEON Certifikat 'NOVAC'

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je konsultant kvalifikovan za osnovno savetovanje iz modula Novac PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula finansije u programu PANTHEON™. Finansije u aplikaciji PANTHEON™ obuhvataju sledeća područja: knjiženja, blagajničko poslovanje i platni promet. Korišćenje modula naplata, zatvaranje, otvorene stavke, obračun kamata, zaključak godine i početno stanje, kao i uvoz izvoda u elektronskom obliku.

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING DOO
Aleksandar Jošić QUAD DOO
Ljubomir Cvetković EX ECENTAR DOO
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING DOO
Sanja Kovačević EGARNO DOO
Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Zoran Savic ERP BOOK DOO
Saša Todorović ART DATA DOO
Ivan Golubović URIDIUM DOO
Ljubomir Cvetković IT CORNER
Dragana Krstec URIDIUM DOO
Persida Pandurović DataLab Automotive
Marko Dudok ABC PROJEKT D.O.O.