DataLab PANTHEON Certifikat 'PDV'

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za savetovanje na području PDV evidencija PANTHEON-a

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Vojislav Bliznaković ABC PROJEKT D.O.O.
Aleksandar Pavić DIART & LIGHT ORCHESTRA
Slaviša Marković INFODATASYSTEM
Aleksandar Jošić QUAD DOO
Slaviša Marković INFODATASYSTEM
Ivica Majkanović ICOMPUTERS
Aleksandar Jošić QUAD DOO
Nebojša Arsenijević DIART & LIGHT ORCHESTRA
Gorica Šiljegović SELL & WIN D.O.O.
Slavica Šimić URIDIUM DOO
Zoran Savic ERP BOOK DOO
Sanja Kovačević EGARNO DOO
Nena Lukić JAMADA DOO NOVI SAD
Zorana Kastratović ZELIOS
Sandra Dabić S-CUBE SOLUTION DOO
Jovana Stojić OMNISOFT DOO
Ivan Slović S-CUBE SOLUTION DOO
Nebojša Uvalić CONNECT SOFTWARE
Nebojša Dikić EX ECENTAR DOO
Jovanka Rapaić EGARNO DOO
Persida Pandurović DataLab Automotive
Vesna Janacković Ralević SPECTRUM DATA
Ljubomir Cvetković IT CORNER
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING DOO
Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Miroslav Milanović ASPECTITSOFT DOO
Saša Todorović ART DATA DOO
Zorica Kozov FSK COM-CONSULTING DOO
Nenad Marković ABC PROJEKT D.O.O.
Marko Dudok ABC PROJEKT D.O.O.
Petar Ožegović NETPOINT doo
Bojan Ilić NAVSOFT