DataLab PANTHEON Certifikat 'Personnel_TravelManagement'

Kadri in Potni nalogi

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Danijela Dujkovic CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Sanja Kovačević EGARNO DOO
Ivan Golubović URIDIUM DOO
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING DOO
Sandra Grudić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Milica Živanović URIDIUM DOO
Tamara Lakić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Bojan Popović DATALAB SR
Dragana Krsmanović DATALAB SR
Gorica Šiljegović SELL & WIN D.O.O.
Milica Živanović URIDIUM DOO
Ksenija Milić ZELIOS
Sandra Grudić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Tamara Lakić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Danica Žarković ART DATA DOO
Slavica Marković ABC PROJEKT D.O.O.
Aleksandar Jošić QUAD DOO
Nebojša Arsenijević PANTIM DEVELOPER COMPANY DOO
Saša Todorović OBLAK TEHNOLOGIJE