DataLab PANTHEON Certifikat 'Proizv_MF'

Sertifikat potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela složene proizvodnje. Področja su: podešavanje parametara i vrste dokumenata, sastavnice u šifarniku idenata, sastavnice u naruddžbini kupaca, osnovna proizvodnja sastavnice, planske sastavnice i sastavnice radnih naloga, alati za grupnu obradu sastavnica, predkalkulacije, podešavanje resursa, podešavanje propisa, radnih kalendara, priprema plana, izračuni termina, terminsko planiranje materijala i kapacitet, priprema narudžbine dobavljačima i priprema radnih naloga, raspoređivanje radnih naloga, ispis radne dokumentacije, obrada radnih naloga, podela troškova i materijala na radne naloge, izračun vlastite cene, postkalkulacije i analize radnih naloga i obavljenog rada.

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Siniša Kresoja FSK COM-CONSULTING DOO