DataLab PANTHEON Certifikat 'ROBA'

Ovaj sertifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za savetovanje robnog dela PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula Roba u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su prijem i izdavanja robe i materijala, mađuskladišni prenosi i vrednosno i količinsko praćenje zalihe po skladištima, izvođenje inventara i kreiranje dokumenata promene cene. Pored toga modul omogućava evidentiranje računa troškova, fakturisanje usluga. Robni modul u programu je osnova za finansije kao i za kreiranje poreskih evidencija.

Podporniki, koji imaju taj certifikat

Slaviša Marković INFODATASYSTEM
Marko Dudok ABC PROJEKT D.O.O.
Saša Todorović ART DATA DOO
Kristian Hengl EGARNO DOO
Aleksandar Rašković ART DATA DOO
Dragana Krstec URIDIUM DOO
Goran Stamenković EGARNO DOO
Sanja Kovačević EGARNO DOO
Slobodan Nemčev SINE QUA NON CONSULTING DOO
Saša Tabaković URIDIUM DOO
Marija Vasiljević URIDIUM DOO
Milan Maštrapović URIDIUM DOO
Marijana Mašanović ART DATA DOO
Ivan Golubović URIDIUM DOO
Ljubomir Cvetković IT CORNER
Jovana Stojić OMNISOFT DOO
Boris Moskalj CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Nikola Ristanović ASPECTITSOFT DOO
Dragana Končarević AZELIJA DOO BEOGRAD
Nenad Marković ABC PROJEKT D.O.O.
Branislav Mandić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Zoran Savic ERP BOOK DOO
Petar Ožegović NETPOINT doo
Nenad Milovanović ABC PROJEKT D.O.O.
Dragan Gluvajić CONNECT SOFTWARE SOLUTIONS DOO
Ljubomir Cvetković EX ECENTAR DOO