Podaci o partneru

ART DATA DOO
BULEVAR DESPOTA STEFANA 3
RS-11000 - BEOGRAD
Srbija
Telefon:0114141448
Fax:0114141449
105030521

Telefon Fax
RS-11000-BEOGRAD Bulevar Despota Stefana 3 011 41 41 448 011 41 41 449 office@art-data.rs

O partneru

Naša vizija se zasniva na činjenicama da korišćenje informacionih tehnologija u poslovnim procesima podiže poslovanje preduzeća na viši nivo u smislu da bitno utiče na povećanje produktivnosti, sniženje troškova, adekvatno praćenje trendova poslovanja, formiranje kratkoročnih i dugoročnih planova i strategija. IT ulaganja su uslov uspešnosti. Danas i ubuduće, organizacije će biti uspešne samo ako dovoljno ulažu u intelektualna dobra, informatička znanja i njihove primene. Većina preduzeća ima slabo uređene i nedovoljno efikasne poslovne procese, za čije su unapređenje potrebni reinženjering i odgovarajuća informatička podrška.

Članovi partnerovog DL Teama

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'

Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS" and "Slovenian_CI_AS" in the equal to operation.

/mainweb/data/showpartner.asp, line 349

član Funkcija Sertifikovan za